Wat heeft u aan ons?

Omdat het aankopen van een woning nooit een alledaagse bezigheid wordt voor de gemiddelde consument, is een professionele begeleiding bij de aankoop van vastgoed een goede optie. Zeker wanneer u als consument beseft dat er naast een aantal belangrijke juridische en fiscale aspecten rond de aankoop van registergoederen, ook nog financiële consequenties zijn (aankoopsom, hypotheek, taxatie, verzekering, notaris, etc….).

Op al deze terreinen zijn voor u als consument voordelen te behalen. Wij wijzen u graag de weg!

Om te beginnen kan de aankopend makelaar uw risico’s beperken, waar het gaat om de kwalitatieve aspecten van het te kopen object. Door de juiste onderzoeken uit te (laten) voeren zal de kans worden verkleind op een miskoop. Daarnaast is er het onderhandelingstraject, waarin de uiteindelijke koopprijs, leveringsvoorwaarden en dergelijke dienen te worden uitonderhandeld. Hier zal de aankopend makelaar u behoeden voor het betalen van een te hoge prijs of het maken van afspraken waar u later spijt van krijgt. Verder zijn er zaken zoals de hypotheek, een noodzakelijke taxatie, verzekeringen en de notariële afwikkeling. Stuk voor stuk stappen, waarbij een juiste keuze voor u een groot verschil kunnen maken!

De begeleiding bij aankoop is niet gratis. De makelaar berekent u hiervoor een courtage. Dit kan een courtage zijn in de vorm van een percentage van de uiteindelijke koopsom. Of wanneer u dit prefereert: een prestatiegerichte courtage, die afhangt van het onderhandelingsresultaat.

Laat alle juridische- en spannende stappen zetten door een professional, die gewend is om op basis van kennis en ervaring het best haalbare resultaat voor u te boeken, zodat u zich kunt richten op de leuke dingen van de aankoop. De MA/COM aankoopmakelaar ontzorgt en maakt van de aankoop van een woning een plezierige aangelegenheid met een tevreden klant tot gevolg!

Wij beperken ons niet tot een bepaalde woonplaats, dus u kunt onze expertise inroepen in heel Nederland.

Kijk ook even op onze website: www.macom.nu